Accés a la informació

#AdorTransparent

undefined, NaN undefined NaN

Alcaldia

Legislatura 2023-2026

1 - Los datos biográficos del Alcalde/sa y de los concejales/as del Ayuntamiento, especificando como mínimo su(s) nombre(s) y apellidos, cargo, actual, foto, reseña biográfica -mínimo de cuatro líneas cada uno- o su CV, así como sus direcciones electrónicas.


Regidoria delegada

 • Alcaldesa

  Manela Faus Mascarell

  Llicenciada en Filologia Hispànica (Valencià) per la Universitat de València, i DEA amb el treball “La quantificació i les estructures comparatives”.

  Pel que fa a la seua professió, la tasca docent, es troba en excedència com a mestra de primària de l’especialitat de francés i ha treballat des de l’any 1990 com a professora de valencià en diferents centres de secundària d’arreu del País.Ha ocupat càrrecs diversos en els IES.

  Des de març de 2017, dirigeix el CEFIRE de Gandia, treball que compagina amb la recent tasca de l’alcaldia d’Ador des de juny de 2019. Un doble orgull: poder dedicar temps i esforç per millorar la vida del poble, i ser la primera dona que dirigeix el nostre ajuntament.

  Entre les seues aficions, la música ocupa un lloc important. Ha finalitzat els estudis d’Ensenyaments Professionals de l’especialitat de Violoncel al Conservatori: és una enamorada de la música, especialment d’aquest instrument i del cant (forma part de la Coral de l’Associació Musical Santa Cecília del nostre poble).Encara que no pot oblidar el ball tradicional (també és component del Grup de Danses “La Faltriquera” del poble) ni el cinema i la literatura, dels quals es confessa una apassionada.

Sol·licitut de informació pública

Sol·licita informació al nostre ajuntament que haja sigut elaborada o adquirida en l'exercici de les seues funcions

Sol·licita informació