Accés a la informació

#AdorTransparent

Dimecres, 7 novembre 2018

Codi ètic o de bon govern

15 - Existeix i es publica el Codi ètic o de bon govern de l'Ajuntament

En procés de redacció. En breu l'expondrem per tal d'assegurar la transparència en l'ambit de l'administració local.

Sol·licitut de informació pública

Sol·licita informació al nostre ajuntament que haja sigut elaborada o adquirida en l'exercici de les seues funcions

Sol·licita informació