Accés a la informació

#AdorTransparent

Dimarts, 29 desembre 2020

Estadístiques de sol·licituds d'accés a la informació

Sol·licitut de informació pública

Sol·licita informació al nostre ajuntament que haja sigut elaborada o adquirida en l'exercici de les seues funcions

Sol·licita informació