Accés a la informació

#AdorTransparent

Dijous, 8 novembre 2018

Modificacions aprovades al PGOU

Es publiquen les modificacions aprovades del PGOU i els Plans parcials aprovats.

Sol·licitut de informació pública

Sol·licita informació al nostre ajuntament que haja sigut elaborada o adquirida en l'exercici de les seues funcions

Sol·licita informació