Accés a la informació

#AdorTransparent

Situació del municipi

A l'enllaç de sota podràs accedir a la informació de la situació del municipi com la població empadronada, diversitat social, activitats econòmiques, culturals.....

Sol·licitut de informació pública

Sol·licita informació al nostre ajuntament que haja sigut elaborada o adquirida en l'exercici de les seues funcions

Sol·licita informació